Роль викладача у розвитку лідерських якостей студента
pdf

Ключові слова

лідерські якості, якісне викладання, освітнє лідерство, академічне консультування, результат та лідерські якості студентів, вища освіта

Як цитувати

Роль викладача у розвитку лідерських якостей студента. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 110-118. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-110-118

Анотація

Розуміння тенденції щодо попиту та пропозиції на ринку праці має важливе значення для різних категорій стейкхолдерів. Для закладів вищої освіти розуміння цих тенденцій є вирішальним при реформуванні освітніх програм і навчальних дисциплін, щоб краще обслуговувати суспільство, економіку та підприємства. Для окремих осіб знання тенденцій може бути ключовим чинником при прийнятті рішеннями щодо освіти та кар’єри. Проаналізовано тенденції щодо змін у ключових навичках та зроблено висновок, що в процесі глобальних змін важливими залишаються критичне мислення, креативність, комплексне розв’язання проблем, лідерство та соціальний вплив. Виявлено вплив викладачів на розвиток лідерських якостей у студентів у процесі академічного консультування та проаналізовано підходи науковців до якісного викладання у вищій освіті, встановлено навички, необхідні викладачам для розвитку лідерських якостей, визначено провідну роль та функції академічного консультування для розвитку лідерських якостей студентів. Виявлено, що рівень розвитку лідерських якостей викладача безпосередньо впливає на розвиток лідерських якостей у студентів. Встановлено, що взаємодія студентів зі своїми академічними консультантами відіграє важливу роль у їхньому загальному досвіді навчання. Зазначено, що інструментами розвитку лідерських якостей студентів можуть бути моделювання, групова робота, диспути тощо, участь у яких сприяє формуванню таких лідерських якостей, як бачення, командна робота, комунікація, вирішення проблеми, навчання, мотивація, управління і прийняття рішень тощо.

pdf

Посилання

Волобуєва О. Ф. Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_4_36

Голубко В., 2011, Образ викладача вищої школи у візії студентів, в: Ісає-вич Я. Д., ред., Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС, Львів.

Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові моменти. Вища освіта в Україні. 2012. № 2. 80-84

Скиба Ю.А. Погляд студентства на якості науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 червня 2018р., Київ). К.: ІВО НАПН України. 2018. 43- 48.

Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. 2015 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656

Friday, Earnest & Friday, Shawnta. (2002). Formal mentoring: is there a strategic fit?. Management Decision. 40. 152-157. https://doi.org/10.1108/00251740210422820

Lowenstein, Marc. (2005). If Advising is Teaching, What Do Advisors Teach?. NACADA Journal. 25. 65-73. https://doi.org/10.12930/0271-9517-25.2.65

McClellan, J. & Moser, C. A practical approach to advising as coaching. NACADA clearinghouse of academic advising resources. 2011. http://www.nacada.ksu.edu/Resources/Clearinghouse/View-Articles/Advising-as-coaching.aspx

Mozhgan, A. Student leadership competencies development. 2011. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.340

Palamarchuk, O. (2015). THE LEADING ROLE OF TEACHERS IN THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION. International Scientific Journal of Universities and Leadership, (1), 37-41. https://ul-journal.org/index.php/journal/article/view/7

Martinez, MFC, Mendoza Velasco, DJ, Cejas, MN, Villasis, JLR, & Freire, YMO A competency- based performance-based approach to quality university teaching. Integration of education, 2019. 23 (3), 350-365

Radosavlevikj, N. Development of Students’ Leadership Potential and Skills in Foreign Language Learning.December 2022. SEEU Review 17(2):104-119. https://doi.org/10.2478/seeur-2022-0087

Rokhmani T., Sujanto B., Luddin M.R. The Implementation of Academic Responsibility in Higher Education: A Case Study. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2019; 23(3):336-349. https://doi.org/10.15507/1991-9468.096.023.201903.336-349

Robinson, V. M. J., & Timperley, H. S. The Leadership of the Improvement Teaching and Learning: Lessons from Initiatives with Positive Outcomes for Students. Australian Journal of Education. 2007. 51(3), 247–262. https://doi.org/10.1177/000494410705100303

Sun J, Chen X, Zhang S. A Review of Research Evidence on the Antecedents of Transformational Leadership. Education Sciences. 2017. 7(1):15. https://doi.org/10.3390/educsci7010015

Taylor, M. Teaching capabilities and professional development and qualifications framework project: stage one”, unpublished report. 2003. Melbourne: RMIT University

Teaching and Leadership for the Twenty-First Century. The 2012 International Summit on the Teaching Profession. 2012. https://asiasociety.org/education/teaching-and-leadership-21st-century

These are the top 10 job skills of tomorrow – and how long it takes to learn them. http://surl.li/klcrb

Uaikhanova, M., Zeinulina, A., Pshembayev, M. & Anesova, A. Developing leadership skills in university students. Cogent Education. 2022. 9:1. https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2143035

Viney, R. & McKimm, J. Mentoring. British Journal of Hopsital Medicine. 2010. 71 (2), 106-109. https://doi.org/10.12968/hmed.2010.71.2.46491

Waldman, D. A., Galvin, B. M., & Walumbwa, F. O. The Development of Motivation to Lead and Leader Role Identity. Journal of Leadership & Organizational Studies, 2013. 20(2), 156–168. https://doi.org/10.1177/1548051812457416

Orlando М. Nine Characteristics of a Great Teacher. 2013. https://www.facultyfocus.com/articles/philosophy-of-teaching/nine-characteristics-of-a-great-teacher/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Ольга Паламарчук, Юрій Скиба