Особливості хімічного експерименту в умовах вимушеного дистанційного навчання
pdf

Ключові слова

шкільний хімічний експеримент, дистанційне навчання, якість знань, хибні уявлення

Як цитувати

Особливості хімічного експерименту в умовах вимушеного дистанційного навчання. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 43-52. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-43-52

Анотація

У статті зосереджено увагу на дослідженні онлайн-навчання в школі, проблем, які виникли під час проведення шкільного експерименту та його вплив на якість отриманих знань. Питання якості отриманих знань засобами дистанційного навчання, організації проведення онлайн практичних та лабораторних робіт, пошуку методів діагностики якості знань є  доволі актуальними та затребуваними. Метою дослідження було: встановити рівень якості вивчення хімії в умовах дистанційного навчання та визначити фактори, що впливають на  успішність учнів. Основні завдання: провести якісне спостереження щодо способів проведення лабораторно-практичних робіт (експериментів) під час онлайн-занять та відношення учнів до дистанційного навчання та вивчити вплив практичних та лабораторних робіт (експериментів) з хімії на якість знань та виявлення помилкових (хибних) уявлень учнів з хімії, що виникли під час дистанційного навчання.

Встановлено, що основними загальними проблемами для вчителів хімії був пошук способів проведення лабораторних та практичних робіт, виявлення помилкових (хибних) уявлень та засобів діагностики. За результатами опитування учнів визначено основні  недоліки дистанційного навчання загалом і проведення лабораторно-практичних занять зокрема: втрата безпосереднього контакту, проблеми з Інтернетом, відсутність світла, нерозуміння матеріалу, брак навичок роботи з лабораторним приладдям, невміння управляти часом, несправедливе оцінювання, а також те, що викладачі проводять заняття надто швидко, не залишаючи часу на запитання та обговорення. Вказане, очевидно, знижує інтерес до дисциплін, розуміння певних понять та якості знань і рівня успішності. Збільшення частки шкільного та домашнього експерименту з хімії сприяло зацікавленості предметом, розумінню теми і позитивно вплинуло на якість знань. За результатами чотирьох контролів знань спостерігалась позитивна динаміка: середній приріст становив 0,66 балів: від 0,2 (для учнів 7-х класів) до 1,1 бали (для учнів 11-х класів). Використання бесід, різних багаторівневих тестів дозволяє не лише виявити, які уявлення та знання в учнів є хибними, але й зрозуміти, які дії потрібно робити, щоб їх усунути. 

pdf

Посилання

Смірнова О. В., Сулім О. Г. Проведення практичних занять з медичної хімії під час дистанційного навчання. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2023. 27. 2. С. 274-278. https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2023-27(2)-16

Bailey C. J., Card K. A. Effective pedagogical practices for online teaching: Perception of experienced instructors. Internet High. Educ. 2009. 12. 152–155. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2009.08.002

Shivangi D. Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. J. Educ. Technol. Syst. 2020. 49. 5–22. https://doi.org/10.1177/0047239520934018

Lassoued Z., Alhendawi M., Bashitialshaaer R. An Exploratory Study of the Obstacles for Achieving Quality in Distance Learning during the COVID-19 Pandemic. Еducation sciences. 2020. 10. 232. https://doi.org/10.3390/educsci10090232

Гасинець Я. С., Староста В. І., Кривцова М. В. Деякі аспекти організації дистанційного навчання студентів біологічних спеціальностей в ускладнених умовах (пандемія COVID-19, воєнний стан в Україні). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. № 4. 2023. С. 9-20. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-9-20

Shidiq A.S., Permanasari A., Hernani, Hendayana S. Chemistry teacher responses to learning in the COVID-19 outbreak: Challenges and opportunities to create innovative lab-work activities. Journal of Physics: Conference Series. 2021. 1806. 012195. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1806/1/012195

Дубина С. О., Хапченкова Д. С., Бондаренко С. В., Федорова І. О. Методики оцінювання успішності студентів під час дистанційного навчання. Медична освіта. 2022. № 2. С. 28-32. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.2.13103

Hrabovskyi Ye. Methods of Assessment and Diagnosis of the Quality of Knowledge in E-Learning. Journal of Communication and Computer. 2015. 12. 286-296. https://doi.org/10.17265/1548-7709/2015.06.002

Kaltakci D. G., Ereilmaz A., Christie L. D. A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students’ Misconceptions in Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 2015. 11(5). 989-1008. https://doi.org/10.12973/Eurasia.2015.1369a

Lee C. B., Hanham J., Kannangara K., Qi J. Exploring user experience of digital pen and tablet technology for learning chemistry: Applying an activity theory lens. Heliyon. 2021. 7. e06020

Shidiq A.S., Yamtinah S. Pre-service chemistry teachers’ attitudes and attributes toward the twenty- first century skills J. Phys. Conf. Ser. 2019. 1157, 042014 p. 1–8. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1157/4/042014

Reeves J., Kimbrough D. Solving the laboratory dilemma in distance learning general chemistry, Journal of Asynchronous Learning Network. 2004. 8. 3. p. 47–51. https://doi.org/10.24059/olj.v8i3.1820

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Наталія Мельниченко, Олена Стаднічук, Людмила Liudmyla, Лілія Кропивницька