№ 1 (2021)
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2021. № 1. 114 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання біології

Руслана Романюк, Галина Киричук, Людмила Константиненко, Олеся Павлюченко, Світлана Шевчук
7-18
CASE-STUDY як технологія навчання майбутніх біологів та вчителів предметів природничого циклу
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2021-1-7-18
Ярослава Гасинець, Володимир Староста
19-33
Засоби дистанційного навчання для студентів біологічних спеціальностей під час пандемії COVID-19
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2021-1-19-33

Теорія та методика навчання географії

Лілія Покась, Юлія Стаднюк
34-48
Творчі завдання як засіб формування природничо-наукової грамотності учнів
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2021-1-34-48

Теорія та методика навчання фізики

Віта Демкова, Наталія Мисліцька
49-59
Вивчення ізопроцесів з використанням віртуальних симуляторів
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2021-1-49-59

Теорія та методика навчання хімії

Сергій Макєєв, Тетяна Грановська, Ольга Сидоренко
60-73
Формування природничо-наукової компетентності засобами ІКТ на уроках хімії у старшій школі
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2021-1-60-73
Лілія Мідак, Ольга Кузишин, Лілія Базюк
74-93
Використання технологій доповненої реальності під час навчання шкільного курсу хімії 11 класу
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2021-1-74-93

Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу

Павло Самойленко, К. Семененко, Ольга Білоус
94-111
Можливості вивчення теми «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів» як засіб проєктування індивідуальної освітньої траєкторії студента під час педагогічної практики
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2021-1-94-111