Редакційний штат

Блажко Олег Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна (головний редактор).
е-mail: Oleh.Blazhko@vspu.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-2632-9210
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57226613915
https://publons.com/researcher/3911131/blazhko-oleg/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yGchLz8AAAAJ&hl=uk


Заболотний Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна (заступник головного редактора).
е-mail: volodymyr.zabolotnyi@vspu.edu.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215220929&eid=2-s2.0-85080135304
https://www.webofscience.com/wos/author/record/920086
https://scholar.google.com/citations?user=tqZJkU0AAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-7866-6000

Нікітченко Лілія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна (відповідальний секретар).
е-mail: liliia.nikitchenko@vspu.edu.ua
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2144186
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=75GnengAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-4647-9454

Баранець Святослав Олександрович, кандидат хімічних наук, професор, Державний Університет Луїзіани, штат Луїзіана, Сполучені Штати Америки.
е-mail: sbaranets@lsu.edu
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55226019900
https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAR-7064-2021
https://scholar.google.com/citations?user=LLVGm3cAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0003-3449-3344

Блажко Аліна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.
е-mail: Alina.Blazhko@vspu.edu.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57218380738&zone
https://publons.com/researcher/3911170/blazhko-alina/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=83GZFEUAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0003-1513-6712

Баюрко Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.
е-mail: nv.bayurko@gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57281062600&origin=recordPage
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABE-6923-2020
https://scholar.google.com.ua/citations?user=13e3mdIAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0002-6172-9669

Вальчук-Оркуша Оксана Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент, Університет імені Адама Міцкевича у Познані, м. Познань, Польща.
е-mail: valchykorkysha@gmail.com
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2412297
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uzIPju8AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-3378-1996

Ґанайова Марія, кандидат педагогічних наук, доцент, Кошицький університет імені Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице, Словацька республіка.
е-mail: maria.ganajova@upjs.sk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508226191
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=gpwZG44AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-9060-0987

Гудзевич Анатолій Васильович, доктор географічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.
е-mail: Anatolii.Hudzevych@vspu.edu.ua
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2128141
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5on4G4MAAAAJ
https://orcid.org/0000-0001-8884-9436

Деркач Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університету технологій і дизайну, м. Київ, Україна.
е-mail: derkach.tm@knutd.edu.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506751651
https://www.webofscience.com/wos/author/record/574697
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iGtXVx4AAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0003-1087-8274

Моклюк Микола Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.
е-mail: mokljuk@gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220866390&eid=2-s2.0-85097740347
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2372921
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WAJo3q0AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-8717-5940

Назаренко Тетяна Геннадіївна, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.
е-mail: geohim@ukr.net
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216846745
https://www.webofscience.com/wos/auhor/reord/232854
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fYWzcOIAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0001-7354-5245

Нечипуренко Павло Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна.
е-mail: acinonyxleo@kdpu.edu.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194519666
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ACZ-0881-2022
https://scholar.google.com.ua/citations?user=a945p8oAAAAJ&hl
https://orcid.org/0000-0001-5397-6523

Сільвейстр Анатолій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна.
е-mail: silveystram@gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219090353
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2372920
https://scholar.google.com/citations?user=sHbC7scAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-3633-3910

Староста Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна.
е-mail: volodymyr.starosta@uzhnu.edu.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603513118
https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABG-8537-2021
https://scholar.google.com.ua/citations?user=i-ETT7oAAAAJ&hl=ru
http://orcid.org/0000-0002-5880-2482

Степанюк Алла Василівна, доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль, Україна.
e-mail: alstep@tnpu.edu.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218570385
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1641138
https://scholar.google.com.ua/citations?user=QR4-FWIAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0003-3258-9182

Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ, Україна.
е-mail: o.yaroshenko@ihed.org.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218564066
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2147420?state=%7B%7D
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_Y1NQ3QAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0003-1555-0526