Про журнал

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з педагогічних наук за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) та 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (наказ МОН України № 1166 від 23.12.2022 р.).

Метою збірника наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук» є оприлюднення результатів наукових досліджень в галузі теорії та методики навчання біології, географії, фізики, хімії.

Тематичні розділи збірника:

  1. Теорія та методика навчання біології.
  2. Теорія та методика навчання географії.
  3. Теорія та методика навчання фізики.
  4. Теорія та методика навчання хімії.
  5. Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу.

Процедура рецензування та дотримання редакційної етики

До журналу приймаються статті теоретичного та методологічного характеру з вищезазначеної наукової тематики. Рукопис, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилений одразу відповідальним секретарем.

Редакція підтримує світові стандарти прозорості процесу експертного оцінювання, тому практикує подвійне сліпе рецензування рукописів: автору та рецензенту не повідомляються імена один одного. Попередньо всі їх персональні дані видаляються з текстів статей та властивостей файлів.

Статті, подані до журналу, надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензенти ознайомлюються з анотацією статті, після чого погоджуються або відмовляються рецензувати даний матеріал. У разі відмови – призначаються інші.

Рецензенти опрацьовують матеріал та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи «Форму рецензування», де вказують свої зауваження. Додатково експерти можуть завантажити файли з виправленим рукописом або матеріалами, що можуть бути використанні в процесі доопрацювання статті.

Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається автору. Автор доопрацьовує рукопис та завантажує в систему журналу його нову версію. Якщо рукопис не було повернуто або про причини затримки не повідомлено редакції, він знімається з черги і видаляється.

Рецензенти повторно розглядають доопрацьований рукопис та надають рекомендацію щодо можливості його подальшої публікації.

Рік заснування: 2021

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24836-14776Р від 05.05.2021 р.

ISSN (online) 2786-5754
ISSN (print) 2786-5762

Періодичність випусків збірника – двічі на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського