Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук

Поточний номер

№ 6 (2024)
Опубліковано 24 April 2024

Теорія та методика навчання біології

Микола Москаленко, Людмила Міронець
9-16
Практичні роботи як засіб реалізації діяльнісного підходу під час навчання біології в старшій школі на профільному рівні
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-9-16
Ольга Мехед, Олександр Третяк, Микола Дейкун
17-23
Формування професійних компетенцій майбутніх фахівців в галузі охорони здоров’я в умовах дистанційного навчання
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-17-23
Лілія Нікітченко
24-33
Дослідницька діяльність як невід’ємна складова шкільної біологічної освіти
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-24-33

Теорія та методика навчання географії

Надія Бірюкова, Вікторія Канська
34-45
Використання активних методів навчання у процесі вивчення шкільних курсів географії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-34-45

Теорія та методика навчання хімії

Наталія Безносюк
54-60
Використання хімічного експерименту при формуванні хімічних знань у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-54-60

Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу

Наталія Бутенко, Олександр Спринь, Ірина Мацейко
116-123
Забезпечення компетентнісного підходу в підготовці вчителя біології як педагогічна проблема
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-116-123
Ніна Лукашова
124-131
Формування готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації екологічної компоненти професійної діяльності
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-124-131
Вікторія Перетятько, Вікторія Меняйло
132-140
Інтегровані різнорівневі завдання у форматі PISA в навчанні природничих наук
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-132-140
Ольга Цуруль
141-150
Урок як провідна дидактична одиниця структурування змісту методичної підготовки майбутніх учителів біології та основ здоровʹя в умовах змішаного навчання
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-141-150

Теорія та методика навчання фізики, астрономії

Анатолій Сільвейстр, Микола Моклюк
46-53
Теоретичні аспекти розвитку методики навчання фізики в Україні
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-46-53

Теорія та методика професійної освіти

Ольга Ярошенко
158-165
Умови здобуття вищої освіти із застосуванням дуальної форми навчання
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2024-6-158-165
Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з педагогічних наук за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (наказ МОН України № 1166 від 23.12.2022 р.).

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теорії та методики навчання біології, географії, фізики, хімії у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, а також методичної підготовки майбутніх учителів  предметів природничого циклу.

Видання розраховане на науковців, викладачів, вчителів, аспірантів, студентів.

Збірник підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рік заснування: 2021

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24836-14776Р від 05.05.2021 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Головний редактор: Блажко Олег Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар: Нікітченко Лілія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Адреса редакції: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, корп. 3, кім. 806.

Email: naturalscience@vspu.edu.ua