Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук

Поточний номер

№ 5 (2023)
Опубліковано 2 November 2023
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. № 5. 120 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання біології

Наталія Грицай, Марина Дяченко-Богун
7-13
«Французькі майстерні» у природничій освіті України
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-7-13

Теорія та методика навчання хімії

Наталія Мельниченко, Олена Стаднічук, Людмила Кучер, Лілія Кропивницька
43-52
Особливості хімічного експерименту в умовах вимушеного дистанційного навчання
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-43-52

Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу

Олег Блажко, Аліна Блажко, Ольга Худоярова
53-59
Ситуаційно-методична задача як дидактичний чинник формування методичної компетентності майбутнього вчителя хімії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-53-59
Володимир Миколайко
60-73
Підготовка майбутнього вчителя фізики до формування дослідницької компетентності учнів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-60-73
Лілія Нікітченко
74-80
Компоненти та рівні готовності вчителів до використання біологічного експерименту на уроках біології
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-74-80
Вікторія Перетятько, Вікторія Меняйло, Наталя Трофименко
81-89
Проєктні технології в навчанні природничих наук
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-81-89
Алла Степанюк, Ірина Карташова
90-100
Підготовки майбутніх учителів природничих наук до когнітивної візуалізації освітнього процесу
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-90-100

Теорія та методика навчання фізики, астрономії

Віта Демкова
14-22
Лабораторні роботи з фізики засобами хмарних технологій
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-14-22
Анатолій Сільвейстр, Микола Моклюк, Вікторія Думенко
23-30
Формування мотивів професійної спрямованості здобувачів середньої освіти на уроках фізики в старших класах
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-23-30
Ігор Ткаченко, Юрій Краснобокий, Катерина Ільніцька
31-42
Методичні особливості викладання природничих дисциплін засобами емерджентно-інтегративного підходу
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-31-42

Теорія та методика професійної освіти

Інна Маринченко
101-109
Цифровий сторітеллінг у підготовці здобувачів професійної освіти: проблеми та перспективи
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-101-109
Ольга Паламарчук, Юрій Скиба
110-118
Роль викладача у розвитку лідерських якостей студента
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-110-118
Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з педагогічних наук за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (наказ МОН України № 1166 від 23.12.2022 р.).

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теорії та методики навчання біології, географії, фізики, хімії у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, а також методичної підготовки майбутніх учителів  предметів природничого циклу.

Видання розраховане на науковців, викладачів, вчителів, аспірантів, студентів.

Збірник підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рік заснування: 2021

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24836-14776Р від 05.05.2021 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Головний редактор: Блажко Олег Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар: Нікітченко Лілія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Адреса редакції: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, корп. 3, кім. 806.

Email: naturalscience@vspu.edu.ua