№ 5 (2023)
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. № 5. 120 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання біології

Наталія Грицай, Марина Дяченко-Богун
7-13
«Французькі майстерні» у природничій освіті України
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-7-13

Теорія та методика навчання хімії

Наталія Мельниченко, Олена Стаднічук, Людмила Кучер, Лілія Кропивницька
43-52
Особливості хімічного експерименту в умовах вимушеного дистанційного навчання
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-43-52

Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу

Олег Блажко, Аліна Блажко, Ольга Худоярова
53-59
Ситуаційно-методична задача як дидактичний чинник формування методичної компетентності майбутнього вчителя хімії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-53-59
Володимир Миколайко
60-73
Підготовка майбутнього вчителя фізики до формування дослідницької компетентності учнів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-60-73
Лілія Нікітченко
74-80
Компоненти та рівні готовності вчителів до використання біологічного експерименту на уроках біології
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-74-80
Вікторія Перетятько, Вікторія Меняйло, Наталя Трофименко
81-89
Проєктні технології в навчанні природничих наук
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-81-89
Алла Степанюк, Ірина Карташова
90-100
Підготовки майбутніх учителів природничих наук до когнітивної візуалізації освітнього процесу
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-90-100

Теорія та методика навчання фізики, астрономії

Віта Демкова
14-22
Лабораторні роботи з фізики засобами хмарних технологій
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-14-22
Анатолій Сільвейстр, Микола Моклюк, Вікторія Думенко
23-30
Формування мотивів професійної спрямованості здобувачів середньої освіти на уроках фізики в старших класах
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-23-30
Ігор Ткаченко, Юрій Краснобокий, Катерина Ільніцька
31-42
Методичні особливості викладання природничих дисциплін засобами емерджентно-інтегративного підходу
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-31-42

Теорія та методика професійної освіти

Інна Маринченко
101-109
Цифровий сторітеллінг у підготовці здобувачів професійної освіти: проблеми та перспективи
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-101-109
Ольга Паламарчук, Юрій Скиба
110-118
Роль викладача у розвитку лідерських якостей студента
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-110-118