№ 4 (2023)
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. № 4. 208 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання біології

Ярослава Гасинець, Володимир Староста, Марина Кривцова
9-20
Деякі аспекти організації дистанційного навчання студентів біологічних спеціальностей в ускладнених умовах (пандемія Covid-19, воєнний стан в Україні)
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-9-20
Микола Москаленко, Людмила Миронець
21-28
Можливості застосування інтеграції на рівні способів дій під час вивчення природознавства
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-21-28
Лілія Нікітченко
29-36
Біологічний експеримент у теорії і методиці шкільної біологічної освіти
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-29-36

Теорія та методика навчання географії

Вікторія Канська; Володимир Канський, Анжеліка Дишкант
37-50
Використання конструктивних інновацій на уроках географії в Новій українській школі
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-37-50

Теорія та методика навчання фізики

Тетяна Волинець, Людмила Благодаренко
51-57
Генезис ключових освітніх компетентностей учнів на засадах наступності навчання фізики
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-51-57
Анастасія Деражненко, Максим Рокицький
58-66
Зміст і структура навчального предмета «Science» в закладах середньої освіти
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-58-66
Ігор Ткаченко, Юрій Краснобокий, Катерина Ільніцька
67-78
Методичні аспекти вивчення астрофізичних явищ у процесі викладання природничих наук
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-67-78
Микола Шут, Людмила Благодаренко, Тарас Січкар, Сергій Василенко
79-87
Підвищення якості навчання фізики як традиційно актуальна і багатопланова освітня проблема
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-79-87

Теорія та методика навчання хімії

Наталія Безносюк
88-94
Організація пізнавальної діяльності студентів під час лабораторних занять з навчальної дисципліни «Хімія (за професійним спрямуванням
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-88-94
Аліна Блажко, Ольга Худоярова
95-107
Дидактичні засади використання компетентнісно орієнтованих завдань у навчанні хімії учнів закладів загальної середньої освіти
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-95-107
Олексій Гиря
108-116
Використання ментальних карт для розвитку пізнавальних стратегій учнів на уроках хімії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-108-116
Ольга Гулай, Ірина Мороз, Василина Шемет
117-124
Концепція викладання хімічних дисциплін для майбутніх харчових технологів
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-117-124
Тетяна Денисенко, Надія Стець
125-135
Перспективи використання інноваційних методів у хімічній освіті
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-125-135
Ніна Лукашова
136-146
Непересічна постать Андрія Володимировича Домбровського і перший національний підручник з органічної хімії для середньої загальноосвітньої школи: сторінки історії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-136-146
Світлана Решнова, Олег Блажко
147-153
Типові недоліки в знаннях і уміннях учнів з органічної хімії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-147-153
Діана Стрижак, Надія Шиян, Світлана Стрижак, Аліна Криворучко
154-164
Формування дослідницької компетентності учнів при вивченні хімії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-154-164

Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу

Оксана Браславська, Інна Рожі
165-174
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя географії
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-165-174
Михайло Мартинюк, Олександр Підгорний
175-190
Міждисциплінарний дидактичний комплекс «Сучасна природничо-наукова картина світу» в системі особистісного та професійного становлення майбутнього вчителя природничих наук
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-175-190
Микола Носко, Ольга Мехед
191-197
Аналіз педагогічних умов підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров‘я до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-191-197
Ольга Цуруль
198-207
Дистанційний курс як сучасна форма підготовки вчителя до реалізації тренінгових технологій навчання біології
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-198-207