№ 4 (2023)
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. № 4. 208 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання географії

Вікторія Канська; Володимир Канський, Анжеліка Дишкант
37-50
Використання конструктивних інновацій на уроках географії в Новій українській школі
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-37-50
pdf

Теорія та методика навчання хімії

Наталія Безносюк
88-94
Організація пізнавальної діяльності студентів під час лабораторних занять з навчальної дисципліни «Хімія (за професійним спрямуванням
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-88-94
pdf
Аліна Блажко, Ольга Худоярова
95-107
Дидактичні засади використання компетентнісно орієнтованих завдань у навчанні хімії учнів закладів загальної середньої освіти
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-95-107
pdf
Олексій Гиря
108-116
Використання ментальних карт для розвитку пізнавальних стратегій учнів на уроках хімії
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-108-116
pdf
Ольга Гулай, Ірина Мороз, Василина Шемет
117-124
Концепція викладання хімічних дисциплін для майбутніх харчових технологів
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-117-124
pdf
Тетяна Денисенко, Надія Стець
125-135
Перспективи використання інноваційних методів у хімічній освіті
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-125-135
pdf
Ніна Лукашова
136-146
Непересічна постать Андрія Володимировича Домбровського і перший національний підручник з органічної хімії для середньої загальноосвітньої школи: сторінки історії
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-136-146
pdf
Світлана Решнова, Олег Блажко
147-153
Типові недоліки в знаннях і уміннях учнів з органічної хімії
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-147-153
pdf
Діана Стрижак, Надія Шиян, Світлана Стрижак, Аліна Криворучко
154-164
Формування дослідницької компетентності учнів при вивченні хімії
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-154-164
pdf

Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу

Оксана Браславська, Інна Рожі
165-174
Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя географії
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-165-174
pdf
Михайло Мартинюк, Олександр Підгорний
175-190
Міждисциплінарний дидактичний комплекс «Сучасна природничо-наукова картина світу» в системі особистісного та професійного становлення майбутнього вчителя природничих наук
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-175-190
pdf
Микола Носко, Ольга Мехед
191-197
Аналіз педагогічних умов підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров‘я до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-191-197
pdf
Ольга Цуруль
198-207
Дистанційний курс як сучасна форма підготовки вчителя до реалізації тренінгових технологій навчання біології
https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-198-207
pdf