Лабораторні роботи з фізики засобами хмарних технологій
pdf

Ключові слова

електронний навчально-методичний посібник; інформаційно-комунікаційні технології; навчання фізики; сучасні дидактичні засоби; хмаро орієнтоване середовище

Як цитувати

Лабораторні роботи з фізики засобами хмарних технологій. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 14-22. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-14-22

Анотація

У статті описано структуру та контентне наповнення навчального посібника з фізики «Лабораторні роботи засобами хмарних технологій» для здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти. Проаналізовано важливість модернізації освітнього процесу з фізики загалом та підходів до проведення лабораторних робіт зокрема методами сучасних інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій. Обґрунтовано важливість і переваги цифровізації освітнього процесу з фізики через використання хмарних сервісів, віртуальних лабораторних робіт, симуляторів, мобільних додатків, флеш-анімацій тощо. Детально описано теоретичний та практичний блоки посібника. Теоретичний блок представлений трьома розділами й наповнений дидактичними і методичними матеріалами, які містять рекомендації, поради та правила організації, підготовки і проведення фізичного експерименту. Практичний блок посібника представлений одним розділом «Лабораторні роботи», де представлено інструкції до семи лабораторних робіт. Особливістю таких робіт є використання для проведення експерименту віртуальних лабораторій, симуляторів, хмарних середовищ для перевірки фізичних законів, дослідження фізичних явищ та визначення фізичних величин. В статі наведено приклад інструкції до лабораторної роботи «Визначення показника заломлення світла на межі поділу двох середовищ». Дослідження, наведене в цьому експерименті, проводиться з використанням фізичного симулятора «Заломлення світла» сайту Phet.colorado.edu – сайту університету Колорадо. Описано детально і покроково хід роботи з вимірювання показника заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Порядок виконання деяких завдань проілюстровано відповідними зображеннями екрану фізичного симулятора «Заломлення світла». Наведено матеріали для опитування і контролю навчальних досягнень студентів, серед яких виокремлено три напрями запитань і завдань за дидактичною метою: для перевірки засвоєння знань, для перевірки сформованості умінь і навичок, для перевірки сформованості переконань. Даний посібник пройшов апробацію в групах студентів гуманітарного профілю закладів фахової передвищої освіти. На Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 2023» посібник зайняв ІІ місце у номінації «Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти».У статті описано структуру та контентне наповнення навчального посібника з фізики «Лабораторні роботи засобами хмарних технологій» для здобувачів освіти закладів фахової передвищої освіти. Проаналізовано важливість модернізації освітнього процесу з фізики загалом та підходів до проведення лабораторних робіт зокрема методами сучасних інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій. Обґрунтовано важливість і переваги цифровізації освітнього процесу з фізики через використання хмарних сервісів, віртуальних лабораторних робіт, симуляторів, мобільних додатків, флеш-анімацій тощо. Детально описано теоретичний та практичний блоки посібника. Теоретичний блок представлений трьома розділами й наповнений дидактичними і методичними матеріалами, які містять рекомендації, поради та правила організації, підготовки і проведення фізичного експерименту. Практичний блок посібника представлений одним розділом «Лабораторні роботи», де представлено інструкції до семи лабораторних робіт. Особливістю таких робіт є використання для проведення експерименту віртуальних лабораторій, симуляторів, хмарних середовищ для перевірки фізичних законів, дослідження фізичних явищ та визначення фізичних величин. В статі наведено приклад інструкції до лабораторної роботи «Визначення показника заломлення світла на межі поділу двох середовищ». Дослідження, наведене в цьому експерименті, проводиться з використанням фізичного симулятора «Заломлення світла» сайту Phet.colorado.edu – сайту університету Колорадо. Описано детально і покроково хід роботи з вимірювання показника заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Порядок виконання деяких завдань проілюстровано відповідними зображеннями екрану фізичного симулятора «Заломлення світла». Наведено матеріали для опитування і контролю навчальних досягнень студентів, серед яких виокремлено три напрями запитань і завдань за дидактичною метою: для перевірки засвоєння знань, для перевірки сформованості умінь і навичок, для перевірки сформованості переконань. Даний посібник пройшов апробацію в групах студентів гуманітарного профілю закладів фахової передвищої освіти. На Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 2023» посібник зайняв ІІ місце у номінації «Інноваційні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти закладу фахової передвищої освіти».

pdf

Посилання

Бучинська Д. Л. Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2016. № 2. С. 120-126. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2016.2.120a26

Демкова В.О. Лабораторні роботи з фізики засобами хмаро орієнтованих технологій. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2022. 88 с.

Демкова В.О. Формування експериментаторської складової фахової компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук в освітньому процесі з фізики: дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2020. 291 с.

Слободянюк І. Ю. Електронний навчально-методичний комплекс з фізики для учнів класів суспільно-гуманітарного напряму. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 74. №6. С. 43–55. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3164/1593

Фет-симулятор з фізики «Заломлення світла». https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Віта Демкова