Цифровий сторітеллінг у підготовці здобувачів професійної освіти: проблеми та перспективи
pdf

Як цитувати

Цифровий сторітеллінг у підготовці здобувачів професійної освіти: проблеми та перспективи. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 101-109. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-101-109

Анотація

Активний розвиток процесів інформатизації та цифровізації в Україні вимагає оновлення професійної підготовки здобувачів професійної освіти у галузі легкої промисловості відповідно до трендів на ринку праці, пошук шляхів їх якісної підготовки. Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності окреслення шляхів та системи впровадження методичних засобів підготовки здобувачів професійної освіти в контексті використання цифрового сторітеллінгу. Під час проведення експерименту визначено зміст понять

«сторітеллінг» та «цифровий сторітеллінг»; розкрито їх ознаки та особливості, окреслено шляхи впровадження цифрового сторітеллінгу в освітній процес підготовки педагогів професійного навчання. Представлене дослідження проводилося у два етапи: теоретичний (аналіз, порівняння та систематизація літератури та нормативних документів щодо проблеми дослідження, набутого досвіду використання цифрового сторітеллінгу серед педагогів професійного навчання; бесіди та інтерв'ю зі студентами, анкетування, класифікація, узагальнення теоретичних даних для оцінки думок авторів щодо рівня дослідження та визначення важливості досліджуваної проблематики) та практичний (педагогічні спостереження; експертна оцінка; експеримент; методи математичної статистики, оцінка результатів за допомогою методів математичної статистики з метою перевірки актуальності наданої авторської методики). У дослідженні виділено комплекс навичок сучасного фахівця, а саме: комплексне розв`язання проблем, критичне мислення, мобільність, креативність, лідерські якості, таймменеджмент, координація дій з іншими, емоційний інтелект, складання суджень і ухвалення рішень, сервіс орієнтування, ведення перемовин, когнітивна гнучкість, цифровий сторітеллінг. Виділені та обгрунтовані наступні види сторітеллінгу: текстовий, мультимедійний, цифровий, трансмедійний, сторітеллінг прямої дії. Проведено опитування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти різних міст України та методистів різного фаху з метою пошуку шляхів впровадження цифрового сторітеллінгу в освітній процес. За результатами проведеного дослідження визначено перспективні напрямки використання цифрового сторітеллінгу у процесі підготовки здобувачів професійної освіти.

pdf

Посилання

Бондаренко Н. Storytelling як комунікаційний тренд і всепредметний метод навчання. Молодь і ринок. 2019. №7 (174). С. 130-135. https://doi.org/10.24919/23084634.2019.176194

Кайдалова Л. Г. Педагогічний сторітеллінг у підготовці майбутніх фахівців охорони здоров’я. Інноваційна педагогіка. Випуск 29. Т. 1. 2020. С. 136-139. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/29-1.27

Крутій К., Зданевич Л. Сторітеллінг: мистецтво розповідання, або як зацікавити й мотивувати дітей. Дошкільне виховання. №7. 2017. С. 2-6.

Мазурок М., Саприкіна О. Сторітеллінг як ефективний інструмент формування комунікативної компетентності здобувачів освіти нової української школи. Молодь і ринок. 2022. №1(199). С. 160-165. https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.254106

Паламар С., Науменко М. Сторітеллінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти. Електронне наукове фахове видання. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. (7), 2019. С. 48-55. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.5

Панченко Л. Ф. Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих: бар’єри та шляхи їх подолання. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 79, №5. 2020. С. 109-125. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3362

Тимчук Л. Цифрові наративи в навчанні майбутніх магістрів освіти: історія, реалії, перспективи розвитку. К. : САММІТ – КНИГА, 2016. 235 с.

Akgun A., Keskin H., Ayar H., Erdogan E. The influence of Storytelling Approach in Travel Writings on Readers Empathy and Travel Intentions. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 5. 2015. рр. 577–586. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.129

Bashkir O. I. Modern formats of professional development of educational community. Innovative solutions in modern science. 3 (22). 2018. рр.116-128. https://doi.org/10.26886/2414-634X.3(22)2018.8

Caminotti E., Gray J. The effectiveness of storytelling on adult learning. Journal of Workplace Learning. Vol. 24, No. 6, 2012. pp. 430-438. https://doi.org/10.1108/13665621211250333

Hartley J., McWilliam K. Story Circle: Digital Storytelling Around the World. Wiley & Sons. 6, 2009. 328 р.

Inna Marynchenko, Oksana Braslavska, Oleh Levin, Yuliia Bielikova, Tetyana Chumak. Modern tools for increasing the efficiency of distance education in the conditions of digitalization. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2023. Vol. 13. Issue 1, Special Issue XXXII. Рр. 87–92. http://www.magnanimitas.cz/13-01-xxxii

Inna Marynchenko, Mariana Malchyk, Yurii Iliash, Valentyna Papushyna, Mykola Yakymechko. Use of digital technology tools for forming the readiness of future specialists in accordance with the requirements of the current labor market of ukraine. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2023. Vol. 13. Issue 1, Special Issue XXXIV. рр. 222–229. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130134/papers/J_32.pdf

Kovalchuk Vasyl, Prylepa Ivan, Chubrei Oleksandra, Marynchenko Inna, Opanasenko Vitalii, Marynchenko Yevhenii. Development of Emotional Intelligence of Future Teachers of Professional Training. International Journal of Early Childhood Special Education. Volume 14. No 1. 2022, Pp. 39 – 51. https://www.int-jecse.net/data-cms/articles/20220317114217am221006.pdf

Marynchenko Inna Pedagogical conditions for improving the pedagogical skills of future teachers of vocational training in university conditions. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». 2023, С. 136-161.

OECD (2018). Education 2030: The Future of Education and Skills. Position paper, URL: http://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Robin B. Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom. Theory Into Practice. vol. 47. no. 3. 2008, pp. 220-228. https://doi.org/10.1080/00405840802153916

Tymchuk L. Digital narratives in the teaching of future masters of education: history, realities, prospects for development. Kyiv : SAMMIT – KNYHA. 2016. 178 с.

Vasyl Kovalchuk, Inna Marynchenko, Andii Sherudylo, Bohdan Vovk, Tatiana Samus, Valerii Soroka. Implementation of the learning model based on the results of future vocational teachers’ professional training. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Issue 2, Special Issue XXI. Рр. 214–219. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/papers/A_38.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Інна Маринченко