Формування мотивів професійної спрямованості здобувачів середньої освіти на уроках фізики в старших класах
pdf

Ключові слова

професійна спрямованість, учні старших класів, уроки фізики, профорієнтаційна робота, освітня діяльність

Як цитувати

Формування мотивів професійної спрямованості здобувачів середньої освіти на уроках фізики в старших класах. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 5, 23-30. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-5-23-30

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані з формуванням мотивів професійної спрямованості здобувачів середньої освіти під час навчання фізики. Визначено основні форми і шляхи реалізації принципу практичної спрямованості під час вивчення навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти: учням розкривають усі особливості майбутньої для них діяльності, вказують оптимальні способи залучення до даної професії тощо; ознайомлюють молодих людей, які не зробили свій вибір, із переліком перспективних професій, а також  виділяють форми професійної орієнтації на уроках фізики та в позаурочній діяльності.

Досліджено, що профорієнтаційна робота в школі має бути побудована з опорою на класичні та сучасні розробки, проведені в сегменті професійної орієнтації молоді та учнів. З’ясовано, що значний потенціал для цього мають мотиви професійної спрямованості на уроках фізики в старшій школі, які передбачають включення до матеріалу питань про об’єкти промислової діяльності.

Визначено, що завдання формування мотивації учнів старшої школи до ознайомлення з інженерними та високотехнологічними робітничими професіями, сприятиме у майбутньому подальшому вибору професійної діяльності.

Наголошується, що важливо вибудовувати професійну спрямованість учнів, яка реалізується відповідно через загальноприродничий та фізичний компоненти з врахуванням вікових особливостей учнів, розташуванням регіону, ґрунтуючись на принципі системності.

Зазначається, що найбільш ефективними засобами профорієнтаційної роботи з учнями є висвітлення інформації про професії у формі тематичних розмов, екскурсій на виробництва, роботи з ілюстраціями та текстовим матеріалом підручників під час проведення уроків з фізики.

Визначено, що основним завданням формування у здобувачів освіти мотивів до ознайомлення з майбутніми професіями є розкриття їх різних граней: розповісти не лише про трудові функції працівника, а й показати місце його роботи, умови навчання, ознайомити із сучасним обладнанням та дозвіллям тощо.

pdf

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Грабчак Д. В., Шарко В. Д. Профорієнтаційна робота у профільній школі як методична проблема. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Педагогіка, соціальна робота. Випуск 22. 2011. С. 27-30.

Гуцан Л. А. Особливості професійного самовизначення учнівської молоді в умовах профільного навчання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. Київ, 2011. №1(15). С. 350-356.

Дідух М. Професійна спрямованість як динамічна якість особистості. Юридична психологія. 2021. №1 (28). С. 56-64. https://doi.org/10.33270/03212801.56

Мельничук А., Муранова Н. Особливості профорієнтаційної роботи у загальноосвітній школі. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : Матер. І Всеукр. наук. практ. конф., 28 трав. 2015 р., м. Київ : зб. матер. конф. / наук. ред. Н. П. Муранова. К.: НАУ, 2016. С. 130–141.

Могильна Ю. Європейський досвід професійної орієнтації учнівської молоді. Український педагогічний журнал. 2021. № 4. С. 88-95. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-88-95

Охріменко З., Балабуха Л. Теоретико-практичні проблеми сучасної професійної орієнтації учнів: тенденції розв’язання. Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип 10. Т. 2. С. 56-70.

Сільвейстр А. М., Моклюк М. О., Іванюк В.Ф. Реалізація принципу практичної спрямованості під час навчання фізики у новій українській школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 153 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2018. С. 126-129 http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_153_29

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Anatolii Silveistr, Mykola Mokliuk, Viktoriia Dumenko