Можливості застосування інтеграції на рівні способів дій під час вивчення природознавства
pdf

Ключові слова

інтегроване навчання, природознавство, модельна програма, діяльнісний підхід, спостереження, класифікація

Як цитувати

Москаленко, М., & Миронець, Л. (2023). Можливості застосування інтеграції на рівні способів дій під час вивчення природознавства. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук», (4), 21–28. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-21-28

Анотація

У статті розглянуто проблему інтегрованого навчання, заснованого на діяльнісному підході. У межах цього підходу питання реалізації інтеграції на рівні способів дій (навичок) змісту навчальних предметів залишається актуальним. Тому мета статті полягає у виявленні та обґрунтуванні застосування конкретних прикладів діяльнісного підходу до інтеграції     змісту навчального матеріалу при вивченні  інтегрованого   курсу  «Природознавство» в 5-6 класі. Установлено, що створення і впровадження нових модельних програм «Пізнаємо природу» в межах природничої освітньої галузі – новий етап інтеграції змісту природничих наук у загальноосвітніх навчальних закладах. Визначено специфіку тематичного та діяльнісного підходу до інтеграції змісту навчальної дисципліни. Підкреслено, що діяльнісний підхід – це інтеграція на рівні способів дій, навичок. Набуття таких навичок у процесі навчання – головне завдання діяльнісного підходу. Навчання відповідно до такого підходу передбачає певну діяльність щодо тіл і явищ живої та неживої природи, дуже далеких між собою за походженням, природою, характеристиками, властивостями, що буде елементом інтегрованого навчання на рівні способів дій. Указано, що набуті навички надалі можуть бути використані для розв‟язання різноманітних навчальних та життєвих проблем природничого характеру. Підкреслено, що діяльнісний підхід до інтегрованого навчання забезпечує академічну свободу вчителя. Вона полягає в тому, що вчитель може змінити предмет дослідження, але його діяльність повинна відповідати роботі над певною проблематикою, запропонованою в модельній програмі. Зазначено, що специфікою вивчення природничих дисциплін є необхідність частину уроків проводити за межами школи. У календарно-тематичному плануванні потрібно передбачати години на проведення занять «у природі». Наведені в статті приклади діяльнісного підходу до побудови інтегрованого уроку природознавства в 5-6 класі допоможуть вчителям краще орієнтуватись в особливостях численних модельних програм «Пізнаємо природу», які сьогодні пропонуються для роботи.

https://doi.org/10.31652/2786-5754-2023-4-21-28
pdf

Посилання

Барановська О. В. Конструювання змісту профільного навчання на основі міжпредметної інтеграції. Дидактика: теорія і практика. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 32–36.

Большакова І., Пристінська М. Інтегроване навчання: тематичний та діяльнісний підхід. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/Integrovane-navchannja-modul.pdf (дата звернення 03.02.2023).

Гуз К. Ж. Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про природу. Полтава : Довкілля-К, 2004. 472 с.

Іванчук М. Г. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал. Чернівці : Рута, 2004. 360 с.

Ільченко В. Р. Технології інтеграції змісту освіти. Інтеграція змісту освіти в профільній школі : зб. наук. пр. Всеукр. круглого столу, 17 квітня 2019 р. Полтава: ПОІППО. 184 с.

Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX – початок XXI ст.) : монографія. Київ, 2009. 404 с.

Матяш Н.Ю. Проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв‘язку біологічного і хімічного змісту. Рідна школа. 2012. №6. С 44-47.

Модельні програми для 5-9 класів Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku (дата звернення: 03.11.2022)

Павленко А. І. Проблеми якості сучасної шкільної природничо-математичної освіти, теоретичні підходи і дидактичні технології вирішення: монографія. Запоріжжя: Статус, 2017. 120 с.

Ільченко В.Р., Гуз К.Ж, Ільченко О.Г. та ін. Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо - наукової освіти основної школи : посібник. / Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. 320 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Микола Москаленко, Людмила Миронець