Контурні карти з астрономії як друковані методичні засоби STEM-навчання
pdf

Ключові слова

астрономія, контурні карти з астрономії, картографічний метод, віртуальний планетарій Stellarium, збірник контурних карт з астрономії, картознавча компетенція

Як цитувати

Кузьминський, О., Заболотний, В., & Мисліцька, Н. (2023). Контурні карти з астрономії як друковані методичні засоби STEM-навчання. Scientific Notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University Section Theory and Methods of Teaching Natural Sciences, (3), 30–40. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-30-40

Анотація

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що розвиток інформаційного світового простору висуває свої вимоги до технологій навчання природничих предметів у школі. Освітнє астрономічне середовище насичене інформацією наукового, ілюстративного і навчального характеру, а сам предмет астрономії вимагає самостійного пошуку, організації інформації, використання в ході лабораторних робіт фотографічного та іншого наукового матеріалу, який у великій кількості представлений в Інтернеті.

Встановлено, що важливим на сьогодні є питання розробки та застосування у навчальному процесі дидактичних матеріалів для реалізації STEM-освіти, які сприятимуть покращанню формування наукових понять, виробленню умінь і навичок застосовування знань на практиці та забезпечать розвиток креативних і когнітивних здібностей особистості. Визначено перспективи вивчення астрономії з використанням методичних засобів, що передбачають синтез науки і мистецтва, тобто є важливим елементом процесу впровадження STEM-освіти.

Обґрунтовано, що саме картографічний метод є найбільш ефективним інструментом пізнання структури астрономічних явищ, закономірностей та їх просторове розміщення, взаємозв'язки між явищами або об'єктами, їх динаміку, засіб моніторингу і прогнозування. Запропоновано створення дидактичних засобів для формування астрономічних знань під час вивчення астрономії у вигляді контурних карт зоряного неба на базі віртуального планетарію Stellarium. Для забезпечення картознавчої компетенції у дослідженні розроблено, апробовано та впроваджено у навчальний процес контурні карти з астрономії. Система астрономічних контурних карт запропонована для уроків астрономії, проведення лабораторного практикуму, позакласної роботи. Графічні зображення створено за допомогою програми Stellarium, що відтворює реалістичну просторову картину неба.

Описано структуру збірника контурних карт з астрономії та тематичні напрямки завдань кожної з карт. Наведено приклад заповнення (виконання завдань) контурної карти та описано алгоритм роботи з нею. Описано результати використання контурних карт на уроках астрономії.

https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-30-40
pdf

Посилання

Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В., Мисліцька Н.А. Контурні карти з астрономії. Вінниця: Твори, 2021. 24 с.

Заболотний В.Ф., Кузьминський О.В., Мисліцька Н.А. Робочий зошит з астрономії. Вінниця: Твори, 2021. 36 с.

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Кабінет Міністрів України. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text.

Паламарчук Л.Б. Картознавча компетентність у шкільних курсах географії. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2010. Вип. 11. С. 122-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2010_11_23

Крячко І. Методика навчання астрономії у старшій загальноосвітній школі К.: Видавничий центр «Наше небо», 2018. 244 с.

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Наук.-метод. посібник / За ред. І.Г. Єрмакова. Запоріжжя: Центріон, 2015. 640 с

Kuzmynskyi O. Astronomic line maps as didactics mean are on lessons of astronomy. Scientific issue of knowledge, education, law and management, Fundacja «Oswiata I Nauka Bez Granic PRO FUTURO». 2015, №3(11) wresien, Łódź, Poland. Р. 181–191.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Олександр Кузьминський, Володимир Заболотний, Наталія Мисліцька