№ 3 (2022)
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2022. № 3. 76 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання біології

Алла Степанюк, Людмила Миронець
7-19
Інформаційні пристрої як засоби дистанційного вивчення шкільного курсу біології
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-7-19

Теорія та методика навчання географії

Григорій Денисик, Ольга Чиж
20-29
Методи і методика дослідження антропогенних ландшафтів студентами географами закладів вищої освіти
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-20-29

Теорія та методика навчання астрономії

Олександр Кузьминський, Володимир Заболотний, Наталія Мисліцька
30-40
Контурні карти з астрономії як друковані методичні засоби STEM-навчання
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-30-40

Теорія та методика навчання хімії

Наталія Безносюк, Олег Блажко
41-51
Дидактичні засади розроблення навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Хімія (за професійним спрямуванням)»
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-41-51
Аліна Блажко, Ірина Бунчук
52-63
Педагогічні чинники узагальнення і систематизації знань учнів з хімії в умовах компетентнісного підходу до навчання
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-52-63

Методична підготовка майбутніх учителів предметів природничого циклу

Олег Блажко
64-74
Удосконалення змісту навчальної дисципліни «Методика навчання хімії у профільній школі» відповідно до вимог шкільної хімічної освіти
pdf
DOI: https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-64-74