Методи і методика дослідження антропогенних ландшафтів студентами географами закладів вищої освіти
pdf

Ключові слова

антропогенне ландшафтознавство, методи, методика дослідження, освітній процес, заклади вищої освіти

Як цитувати

Методи і методика дослідження антропогенних ландшафтів студентами географами закладів вищої освіти. (2023). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук, 3, 20-29. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-20-29

Анотація

В статті розглянуто проблему використання специфічних методів та методики дослідження антропогенних ландшафтів у навчальному процесі географічних та природничо-географічних факультетів закладів вищої освіти (ЗВО) України. Зазначено, що вирішення цієї проблеми розпочалося лише 20-х років ХХІ ст., що зумовлено введенням у навчальний процес таких курсів як «Антропогенне ландшафтознавство», «Конструктивне ландшафтознавство» та низки спеціальних дисциплін. Мета дослідження – виокремити та обґрунтувати необхідність застосування специфічних методів пізнання антропогенних ландшафтів студентами географами для детального їх вивчення у процесі майбутньої освітянської географічної діяльності. Серед специфічних методів дослідження антропогенних ландшафтів розглянуто методи: історизму, або ретроспективного аналізу, врахування сумісництва природних і антропогенних ландшафтів, складання карт історико- географічних рядів. Також обґрунтовано можливості використання методів інших наук, які споріднені з відповідними класами антропогенних ландшафтів. Особлива увага приділена ретроспективному аналізу динаміки розвитку антропогенних ландшафтів. Серед них одним з основних є метод картографічної реконструкції. У результаті застосування цього методу студенти географи мають можливість створити історико-генетичний ряд карт, на яких відображають найбільш характерні часові зрізи розвитку антропогенних ландшафтів досліджуваного регіону. Зазначено також, що із методом картографічної реконструкції тісно взаємопов’язаний метод природно-антропогенного сумісництва, який дає можливість студентам географам обґрунтувати реконструкцію сучасних антропогенних ландшафтів у майбутньому з метою їх раціонального використання. Підходи до використання у навчальному процесі зазначених методів розглянуто на прикладі дослідження техногенних ландшафтів, які найбільш яскраво представляють антропогенні ландшафти. На прикладі гірничопромислових ландшафтів околиць містечка Турбів Вінницької області показано методику їх дослідження сумісно викладачами та студентами природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського та учнів старших класів Турбівської загальноосвітньої школи. У подальшому потрібно конкретизувати методи суміжних досліджень відповідно до кожного класу антропогенних ландшафтів.

pdf

Посилання

Воропай Л. И. Куница М.Н. Селитебные геосистемы физико-географических районов Подолии. Черновцы. ЧГУ. 1982. 90 с.

Денисик Г. І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: монографія. Вінниця. Арбат. 1998. 292 с.

Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство: Навчальний посібник. Вінниця. Вінницька обласна друкарня. Частина 1. 2014. 334 с.

Кілінська К. Й. Еколого-прогнозуюча оцінка природно-господарської різнома- нітності Карпатсько-Подільського регіону України. Чернівці. Рута. 2007. 492 с.

Казаков В.Л., Ярков С.В. Антропогенні ландшафти Криворіжжя: історія розвитку, структура. Географічні дослідження Кривбасу. Кривий Ріг. Видавничий дім. 2007. С. 27-36.

Назарук М.М., Жук Ю.І., Бота О.В. Малі міста Львівської області: конструктивно-географічні дослідження. Львів. ПП Сорока Т.Б. 2020. 202 с.

Петлін В.М., Міщенко О.В. Прикладне ландшафтознавство: підручник. Луцьк. Вежа – Друк. 2021. 328 с.

Серія із 9 монографій «Антропогенні ландшафти Поділля». Вінниця. 2005- 2020.

Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региона-льном проектировании: монография. Киев. Фитосоциоцэнтр. 1999. 284 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Григорій Денисик, Ольга Чиж