Scientific notes of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University Section Theory and methods of teaching natural sciences

Поточний номер

№ 4 (2023)
Опубліковано 9 May 2023
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2023. № 4. 208 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання географії

Вікторія Канська; Володимир Канський, Анжеліка Дишкант
37-50
Використання конструктивних інновацій на уроках географії в Новій українській школі
pdf

Теорія та методика навчання фізики

Тетяна Волинець, Людмила Благодаренко
51-57
Генезис ключових освітніх компетентностей учнів на засадах наступності навчання фізик
pdf
Анастасія Деражненко, Максим Рокицький
58-66
Зміст і структура навчального предмета «Science» в закладах середньої освіти
pdf
Ігор Ткаченко, Юрій Краснобокий, Катерина Ільніцька
67-78
Методичні аспекти вивчення астрофізичних явищ у процесі викладання природничих нау
pdf
Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з педагогічних наук за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (наказ МОН України № 1166 від 23.12.2022 р.).

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теорії та методики навчання біології, географії, фізики, хімії у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, а також методичної підготовки майбутніх учителів  предметів природничого циклу.

Видання розраховане на науковців, викладачів, вчителів, аспірантів, студентів.

Збірник підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рік заснування: 2021

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24836-14776Р від 05.05.2021 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Головний редактор: Блажко Олег Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар: Нікітченко Лілія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Адреса редакції: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, корп. 3, кім. 806.

Email: naturalscience@vspu.edu.ua