Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук

Поточний номер

№ 3 (2022)
Опубліковано 22 January 2023
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вінниця: ВДПУ, 2022. № 3. 76 с.

Весь випуск
pdf

Теорія та методика навчання біології

Алла Степанюк, Людмила Миронець
7-19
Інформаційні пристрої як засоби дистанційного вивчення шкільного курсу біології
pdf

Теорія та методика навчання астрономії

Олександр Кузьминський, Володимир Заболотний, Наталія Мисліцька
30-40
Контурні карти з астрономії як друковані методичні засоби STEM-навчання
pdf
Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук» включений до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) з педагогічних наук за спеціальностями 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) та 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (наказ МОН України № 1166 від 23.12.2022 р.).

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюються актуальні проблеми теорії та методики навчання біології, географії, фізики, хімії у закладах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, а також методичної підготовки майбутніх учителів  предметів природничого циклу.

Видання розраховане на науковців, викладачів, вчителів, аспірантів, студентів.

Збірник підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рік заснування: 2021

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 24836-14776Р від 05.05.2021 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Головний редактор: Блажко Олег Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар: Нікітченко Лілія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Адреса редакції: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, корп. 3, кім. 806.

Email: naturalscience@vspu.edu.ua