Ландшафтознавство

Поточний номер

№ 5(1) (2024)
Опубліковано 2022-12-26
Ландшафтознавство

Випуск: 2024.5(1)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №11 від 19 березня 2024 року)

Журнал «Ландшафтознавство» включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії в галузі географічних наук за спеціальністю 103, 106.

Весь випуск
PDF

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА

Петро Григорович Шищенко, Григорій Іванович Денисик
6-14
ЛАНДШАФТНИЙ АНАЛІЗ У СУЧАСНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОЄКТУВАННІ
PDF
Віталій Павлович Коржик
15-21
ВЕРТИКАЛЬНІ ЛАНДШАФТИ – СПЕЦИФІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТЕР’Я
PDF

ЛАНДШАФТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Ольга Петрівна Чиж, Богдан Григорович Денисик, Вікторія Сергіївна Омельченко
22-28
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ МІКРООСЕРЕДКИ У ПРОЦЕСІ ЗОНУВАННЯ ПРИМІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ
PDF
Алла Григорівна Кізюн , Володимир Станіславович Канський, Вікторія Володимирівна Канська
29-36
СИСТЕМА «ЛАНДШАФТ – ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ТУРИЗМ»: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
PDF
Людмила Василівна Атаман
37-46
САКРАЛЬНІ ЛАНДШАФТИ У ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
PDF

АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ: РІЗНОМАНІТТЯ ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Олексій Іванович Ситник
47-55
ФОНОВІ АНТРОПОГЕННІ ЛАНДШАФТИ СХІДНОКАРПАТСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЕКОТОНУ
PDF
Наталія Петрівна Корогода
56-66
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕЛЕНИХ ЗОН У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ КИЄВА)
PDF
Ірина Віталіївна Кравцова
67-78
АРХІТЕКТОРИ САДОВО-ПАРКОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
PDF
Тетяна Сергіївна Коптєва, Артем Володимирович Лебедовський
79-85
НАЗЕМНА І ПІДЗЕМНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ
PDF
Переглянути всі випуски