Денисик, Г., і О. Чиж. «Методи і методика дослідження антропогенних ландшафтів студентами географами закладів вищої освіти». Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук», вип. 3, Січень 2023, с. 20-29, doi:10.31652/2786-5754-2022-3-20-29.