Денисик, Г., & Чиж, О. (2023). Методи і методика дослідження антропогенних ландшафтів студентами географами закладів вищої освіти. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук», (3), 20–29. https://doi.org/10.31652/2786-5754-2022-3-20-29